Camerata Offroad MI 09.10.2019 - Salzburg, Großer Saal der Stiftung Mozarteum

Camerata Offroad

MI 09.10.2019 - 19.30 Uhr
Salzburg, Großer Saal der Stiftung Mozarteum
Schwarzstraße 26, 5020 Salzburg
Preise: 10€ | 19€ | 29€ | 44€ | 59€
Fritz Kreisler Liebesleid
Herbert Berger 3 Gedichta fia d'Moni
Herbert Berger Brodaschbiaglgalarii
Willi Resetarits Fian Dom Schak
Herbert Berger Wos e aum Schdaahof darad
Herbert Berger I bin a Bluatbankdirekta
Willi Resetarits En an schbedn Heabst
Herbert Berger Fliang
Herbert Berger Liad en Suma
Sabina Hank Heid bin i ned munta wuan
Herbert Berger De Wöd
Willi Resetarits Aum eaxtn is ma r one Dia
Willi Resetarits Alenech fia Dii
Herbert Berger A la Minute

Camerata Offroad